Płk Artur Koczerba przyjechał do Zakładu Karnego w Czarnem z krótką roboczą wizytą.

W dniu dzisiejszym w naszej jednostce penitencjarnej gościliśmy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie płk Artura Koczerbę. Powodów do tej wizyty było przynajmniej kilka. Dyrektor Okręgowy spotkał się m.in. z funkcjonariuszami działu kwatermistrzowskiego omawiając wyzwania, które stoją przed tym pionem służby. Przy okazji wręczył nominację dla kpr. Katarzyny Dziemańczyk, której zostały powierzone obowiązki na stanowisku zastępcy kierownika działu kwatermistrzowskiego. Ponadto płk Artur Koczerba spotkał się uczestnikami kursów realizowanych przez Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych (DSPiTPS). Była to okazja do złożenia gratulacji funkcjonariuszom, którzy zakończyli kurs przewodników psów patrolowo-obronnych, a także osobom które szkoliły się w roli pozorantów. To ostatnie określenie oznacza instruktorów, którzy w procesie tresury psów służbowych ubrani w specjalne stroje ochronne wcielają się w rolę obiektów, na których ćwiczą atak psy patrolowo-obronne.

Dyrektor Okręgowy zwrócił uwagę na znaczenie DSPiTPS dla całej Służby Więziennej, gdyż wszystkie psy które funkcjonariusze w całej Polsce wykorzystują w codziennej pracy przechodzą przez kursy organizowane w Czarnem.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej