Już po raz kolejny funkcjonariusze tutejszej jednostki penitencjarnej odpowiadają na apel placówek edukacyjnych oczekujących wsparcia edukacji dzieci i młodzieży.

Ferie to czas odpoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży. Przed rozpoczęciem ferii zimowych mł. psycholog tut. ZK szer. Janina Brusiło wygłosiła prelekcje dla uczniów 5 i 6 klas szkoły podstawowej. Przeprowadzone tym razem zajęcia były odpowiedzią na apel Dyrekcji Zespołu Szkół w Czarnem im. Danuty Siedzikównej. Wsparcie oparte było na wygłoszeniu prelekcji dla uczniów, pod hasłem "BEZPIECZNE FERIE". Prelekcja polegała na przekazaniu uczniom informacji związanej z możliwością zetknięcia się z narkotykami lub dopalaczami w czasie nadchodzących ferii. Ponadto podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc. Prowadząca uświadomiła uczniom, że z Internetu, poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych oraz komunikatorów należy korzystać w sposób umiejętny i bezpieczny ponieważ informacje zamieszczane w „sieci” są często wykorzystywane do straszenia, szantażowania, nękania lub rozsyłania kompromitujących filmików lub zdjęć innych osób.

 

Tekst: por.Michał Rokita

Zdjęcia: por. Michał Rokita

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej