Za pośrednictwem komunikatora Skype zorganizowaliśmy miting spikerski z Anonimowymi Alkoholikami z Norwegii.

Jak dotrzeć z posłaniem trzeźwościowym do zakładów karnych? To pytanie stawiają sobie setki aktywistów ruchu AA, którzy działają w całej Polsce. Pomimo bardzo pozytywnego nastawienia ze strony Służby Więziennej zorganizowanie mitingu AA wymaga przełamania wielu różnych barier, zaczynając od kwestii formalnych, a kończąc na przeszkodach natury psychologicznej, związanych z zamknięciem poznawczym skazanych na propozycję życia w oparciu o filozofię trzeźwościową. Dodatkową przeszkodą, z jednej strony prozaiczną, ale jednocześnie bezwzględną, jest odległość, którą muszą pokonać osoby z ruchu AA, aby dotrzeć do zakładu karnego,w którym odbywa się miting. Trzeba bowiem wiedzieć, że osoby niosące posłanie do zakładów karnych często są gotowe pokonać setki kilometrów, aby spotkać się ze swoimi podopiecznymi.

Jednym ze sposób na pokonanie tej tyranii dystansu są nowoczesne technologie, które staramy się kreatywnie wykorzystywać. W Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku co pewien czas organizujemy tzw. wirtualne mitingi AA. Za pośrednictwem komunikatora Skype łączymy się ze wspólnotami AA z odległych zakątków naszego kraju. W trakcie takiego łączenia skazani i osoby z zewnątrz widząc się i słysząc wchodzą w interakcję, rozmawiając na temat trzeźwienia. Wbrew pozorom, za pośrednictwem takich metod, można nawiązać całkiem głęboki kontakt psychologiczny z drugą osobą, a wirtualny miting dla wielu stanowi zapowiedź głębszego wejścia w świat wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Nasz ostatni taki miting miał o tyle wyjątkowy przebieg, że tym razem łączyliśmy się ze wspólnotą AA z Norwergii. W wielu krajach na świecie przebywają miliony naszych rodaków, którzy działają w różnych organizacjach i środowiskach. Mimo dzielących nas tysięcy kilometrów ludzie ci odczuwają więź z krajem i gotowi są pomagać nawet w tak nietypowy sposób jak zachęcanie więźniów do życia w trzeźwości.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej