Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Czarnem debatują o patriotyzmie

Dnia 28 marca 2018 r. odbyła się pierwsza z czterech zaplanowanych debat na temat patriotyzmu i świadomości bycia Polakiem. Oferta skierowana jest do wszystkich słuchaczy podejmujących naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Czarnem i nawiązuje do zbliżających się obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Spotkania będą dotyczyły przedstawienia burzliwych dziejów i dorobku kultury naszego kraju w formie projekcji filmów, pokazów multimedialnych i fragmentów literatury zachęcających uczestników debaty do wspólnej dyskusji na temat polskości.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło dwunastu słuchaczy, którzy debatowali o „Historycznych upadkach i wzlotach”. W ramach tej tematyki odbyła się projekcja krótkometrażowego filmu w reżyserii Tomasza Bagińskiego pt. „Animowana historia Polski” przedstawiającego wybrane fakty z historii Polski. Na tej podstawie omówiono najważniejsze etapy i burzliwe dzieje naszej państwowości. Dyskusja pozwoliła na przywołanie postaci historycznych patriotów i uświadomienie ich roli w walce o Polskę. Spotkanie zakończono wspólnym zgłębieniem tematu: „Mój patriotyzm” w kontekście współczesności.

Debatę przygotował i przeprowadził nauczyciel języka polskiego mgr Krzysztof Władyczak a uczestniczył w niej również dyrektor szkoły mgr inż. Ryszard Dudek, który objął patronatem niniejsze spotkania.

Kolejne debaty będą odbywały się jeszcze w maju, październiku i listopadzie 2018 r.

Tekst: mgr Krzysztof Władyczak

Zdjęcia: mgr inż. Ryszard Dudek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej