Dobiegła końca rozpoczęta w maju br. inwestycja pn. „Termomodernizacja wybranych obiektów w Zakładzie Karnym w Cieszynie”. Dzięki inwestycji poprawiono stan techniczny zabytkowego obiektu.

Zadanie dofinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość projektu wynosiła 1 387 388,51 zł., w tym wysokość dofinansowania wynosiła 361 449,00 zł.

Inwestycja wpłynęła na poprawę stanu technicznego zabudowań Zakładu Karnego wpisanych do rejestru zabytków, niejednokrotnie przywracając im pierwotny blask. Szczególnie wizualnie pozytywnym zaskoczeniem okazał się wyremontowany fragment XIX wiecznego muru kamiennego stanowiącego jednocześnie elewację budynków pomocniczych, gdzie po oczyszczeniu kamienia, naprawieniu spoin, przemurowaniu rozluźnionych fragmentów i zagruntowaniu powierzchni odsłoniły się m.in. wmurowane łuki z cegieł, sklepienia stanowiące o kunszcie ówczesnej sztuki budowlanej.

Rezultatem przeprowadzonej inwestycji są zarówno efekty użytkowe i ekonomiczne dla inwestora jak i efekty ekologiczne dla środowiska naturalnego, co bezpośrednio powinno skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszeniem zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

Tekst: por. Krystian Kukuczka, por. Tomasz Głasek

Foto: por. Tomasz Głasek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej