Służba Więzienna z Cieszyna realizuje szkolenie zawodowe skierowane do skazanych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

POWER - logo.jpg

 

Obecnie w Zakładzie Karnym w Cieszynie trwa kurs zawodowy „Technolog robót wykończeniowych z cyklem aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej”. Dwunastu osadzonych zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie technologii wykończenia wnętrz. W ramach zajęć skazani ukończyli cykl zajęć z aktywizacji zawodowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój”

Kurs zawodowy dla skazanych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program ten ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów, dzięki któremu zwiększy się szansa na zatrudnienie ich po odbyciu kary pozbawienia wolności. Wspiera także możliwość aktywnego odnalezienia się na rynku pracy i przyczynia się do wyjścia poza obszar zagrożony społecznym wykluczeniem. Jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynku pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych.

Wartość całkowita Projektu: 132 249 773,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł

Wydatki kwalifikowalne Projektu są dofinansowane z następujących źródeł:

1) ze środków europejskich 84,28% wydatków kwalifikowanych Projektu;

2) ze środków współfinansowania krajowego 15,72% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Powrót na rynek pracy

Warto podkreślić, iż ponad połowa skazanych, którzy ukończą kurs zostanie zatrudniona jeszcze podczas przebywania w jednostce penitencjarnej. Kursy zawodowe cieszą się dużą popularnością wśród więźniów. Mają oni świadomość wykorzystania zdobytych kwalifikacji przy ubieganiu się o zatrudnienie. Wielu z nich posiada jedynie wykształcenie podstawowe, więc jest to dla nich szansa szybszego znalezienia pracy po wyjściu na wolność.

 

Tekst i foto: por. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej