W Domu Narodowym w Cieszynie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W tym roku były one szczególne bowiem policjanci świętowali 100. rocznice powstania Policji Państwowej. Obchody połączone były z nadaniem awansów na wyższe stopnie służbowe dla stróżów prawa.

W uroczystościach wziął udział mjr Rafał Kaczmarczyk z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie. Wśród zaproszonych gości byli także Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński, kierownictwo oraz policjanci Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Gabriela Staszkiewicz, delegacja Policji z Republiki Czeskiej, burmistrzowie miast, przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury, komendanci służb mundurowych oraz duszpasterze policyjni.

Jubileuszowe obchody

Z okazji jubileuszu, na cieszyńskim rynku, zaproszone reprezentacje służb mundurowych oraz goście przygotowali swoje stoiska. Odbyła się także honorowa zbiórka krwi. W wydarzeniach nie zabrakło funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Cieszynie, którzy przygotowali stoisko ze sprzętem wykorzystywanym w naszej pracy oraz oddali cenny dar krwi.

Sportowy sukces

Po raz pierwszy rozegrany został również turniej koszykówki służb mundurowych o puchar Komendant Powiatowego Policji w Cieszynie. W turnieju pierwsze miejsce zajęła drużyna więzienników złożona z funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Cieszynie oraz Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej.

Tekst i foto: por. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej