W ramach współpracy z jednostkami oświatowymi odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z młodzieżą klasy mundurowej.

W murach Zakładu Karnego w Cieszynie odbyła się wizyta klasy mundurowej z profilem penitencjarnym Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie.

W trakcie spotkania młodzież została zapoznana z historią tutejszej jednostki penitencjarnej i jej przeznaczeniem. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie starali się przybliżyć charakter i warunki pracy w jednostce penitencjarnej, zasady rekrutacji do Służby Więziennej oraz możliwości kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Spotkanie miało także swój cel wychowawczy i profilaktyczny, poprzez ukazanie negatywnych skutków nieprzestrzegania norm prawnych i społecznych.

 

Tekst i foto: por. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej