W Zakładzie Karnym w Cieszynie miało miejsce spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z młodzieżą klasy maturalnej Technikum z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. W trakcie spotkania młodzież została zapoznana z historią jednostki penitencjarnej i jej obecnym przeznaczeniem.

Na wstępie młodzież przywitał z-ca dyrektora jednostki mjr Rafał Kaczmarczyk, który omówił charakter zakładu karnego typu zamkniętego i zasady odbywania kary pozbawienia wolności. Następnie plut. Jakub Picha z działu kadr przybliżył charakter i warunki pracy w jednostce penitencjarnej, zasady rekrutacji do Służby Więziennej oraz możliwości kształcenia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki.

Kolejną część prelekcji poprowadził por. Tomasz Głasek - rzecznik prasowy cieszyńskiej jednostki penitencjarnej. W swoim wystąpieniu zapoznał uczniów z prawami i obowiązkami osadzonych, prowadzonymi oddziaływaniami penitencjarnymi oraz charakterystyką trudnej i odpowiedzialnej pracy w Służbie Więziennej. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie odpowiedzieli także na szereg pytań zadawanych przez młodzież dotyczących funkcjonowania więzienia i codzienności odbywania kary.

Tekst i foto: por. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej