Skazani uczestniczący w programie resocjalizacyjnym „Ojciec zza krat”, realizowanym w Zakładzie Karnym w Cieszynie, wzięli udział w spotkaniu ze swoimi dziećmi i rodzinami.

Readaptacja społeczna

Program ma na celu utrwalanie i podtrzymywanie więzi rodzicielskich skazanych ojców ze swoimi dziećmi. Rodzina często stanowi najważniejsze i z reguły jedyne oparcie dla osadzonych. Najbliższa rodzina w procesie readaptacji społecznej odgrywa nieocenioną, bardzo ważną rolę. Dzięki niej osadzeni podtrzymują pozytywny obraz samego siebie i utwierdzają się w przekonaniu, że są nadal ważni w życiu swoich bliskich. Takie spotkania zwiększają efektywność powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. 

Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji przygotowali zabawy dla dzieci m.in. modelowanie balonów, malowanie twarzy, kolorowanki. Każde dziecko otrzymało od ojców wcześniej przygotowaną paczkę ze słodyczami.

Tekst: por. Tomasz Głasek. Foto: ppor. Paweł Trzos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej