W ramach współpracy z jednostkami oświatowymi w powiecie cieszyńskim odbyło się spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z młodzieżą III klasy Technikum z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych z Cieszyna.

W trakcie spotkania młodzież została zapoznana z historią tutejszej jednostki penitencjarnej i jej obecnym przeznaczeniem. Funkcjonariusz prowadzący spotkanie zapoznał młodzież z prowadzonymi oddziaływaniami penitencjarnymi oraz charakterystyką trudnej i odpowiedzialnej pracy w Służbie Więziennej. Odpowiedział także na szereg pytań zadawanych przez uczniów dotyczących funkcjonowania więzienia i codzienności odbywania kary.

Działania profilaktyczne

Spotkania miały także swój cel wychowawczy i prewencyjny, poprzez ukazanie negatywnych skutków łamania i nieprzestrzegania norm prawnych i społecznych. Młodzieży został zaprezentowany film profilaktyczny „Więzienie stracony czas”.

Oferta pracy i kształcenia

Przedstawiciel działu penitencjarnego cieszyńskiego zakładu karnego omówił zasady rekrutacji do Służby Więziennej oraz możliwości kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Tekst: por. Tomasz Głasek; foto: ppor. Paweł Trzos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej