Osadzeni z Zakładu Karnego w Cieszynie od 24 lutego do 03 marca 2020 r. sprzątali zaśmiecone tereny Cieszyna.

W ramach współpracy z samorządem lokalnym, z cieszyńskiej jednostki penitencjarnej skierowano do pracy na zewnątrz specjalnie wyselekcjonowaną grupę skazanych. Pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej porządkowali zaniedbane i najbardziej zaśmiecone rejony cieszyńskich ulic, które wyznaczył Miejski Zarząd Dróg z Cieszyna.

Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska w warunkach zakładu karnego zamkniętego realizowane jest poprzez wyuczenie nawyków i zachowań proekologicznych takich jak np. segregowanie odpadów i zbiórka zużytych baterii i makulatury.

Tekst i foto: por. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej