W Zakładzie Karnym w Cieszynie w dniach 2-4.03.2018 r. odbyły się trzydniowe rekolekcje wielkopostne „Nowe Życie”.

Rekolekcje poprowadził kapelan o. Rafał Leszek Kogut z Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów wraz z przedstawicielami Szkoły Nowej Ewangelizacji Wspólnota „Zacheusz” z Cieszyna.

Uzupełnieniem nauk rekolekcyjnych były świadectwa wygłoszone przez zaproszonych gości, którzy podzielili się swoimi trudnymi historiami życia i opowiedzieli o świadectwie swojego nawrócenia. Oprawę muzyczną rekolekcji przygotowali członkowie Szkoły Nowej Ewangelizacji „Ogień Boży” z Istebnej.

W rekolekcjach uczestniczyło kilkunastu osadzonych, którzy w ostatnim dniu rekolekcji wzięli także udział w eucharystii. Dla osób pozbawionych wolności oprócz kontaktu z wychowawcą i psychologiem, tak samo ważnym jest kontakt z kapelanem. Spotkania z duszpasterzem w zakładzie karnym stanowi szczególny rodzaj kontaktu opartego na rachunku sumienia i żalu za popełnione grzechy.

W cieszyńskiej jednostce penitencjarnej, katolicką posługę duszpasterską wśród osadzonych, prowadzą na co dzień Franciszkanie z pobliskiego klasztoru. Spośród około 400 więźniów, przebywających obecnie w zakładzie, ponad 40 regularnie uczestniczy w liturgii i spotkaniach modlitewnych.

 

Tekst i foto: por. Tomasz Głasek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej