W Zakładzie Karnym w Cieszynie, w ramach programu readaptacyjnego „Ekologia-kształtowanie empatii poprzez pomoc dzikim zwierzętom”, odbyło się spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Ustroń.

Prelekcję dla osadzonych poprowadził p. Wiktor Naturski, który przybliżył zasady działalności Lasów Państwowych oraz opowiedział na czym polega codzienna praca i zadania nadleśnictwa. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja dotycząca walorów naszego regionu pod względem przyrodniczo-leśnym.

Prowadzący wyraził również podziękowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i osadzonych, za zaangażowanie jakie włożyli w budowę budek lęgowych dla ptaków.

 

Tekst i foto: por. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej