Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie 5 czerwca 2019 r. uroczyście przekazali Dyrektorce Przedszkola Terapeutycznego „Słoneczna Kraina” pomoce dydaktyczne wykonane przez osadzonych i studentów.

Twórcza resocjalizacja

Osadzeni wykonali zabawki terapeutyczne w ramach realizowanego w naszej jednostce penitencjarnej programu resocjalizacyjnego "Rezerwa Artystyczna Dzieciom". Program realizowany był we współpracy ze studentami Oligofrenopedagogiki z Arteterapią Uniwersytetu Śląskiego pod kierunkiem dr Ilony Fajfer-Kruczek oraz przedszkolem terapeutycznym.

Wspólny autorski program, w trakcie cyklu spotkań tematycznych, zakładał kształtowanie umiejętności społecznych u osadzonych, poprzez między innymi: uwrażliwienie ich na fakt istnienia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnością; dostarczenie skazanym określonej wiedzy na temat niepełnosprawności oraz wskazanie potrzeb instytucji przedszkola w zakresie specjalnych pomocy terapeutycznych.

Najważniejszy uśmiech dziecka

Dyrektorka przedszkola dr Sylwia Wrona podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pomocy dydaktycznych podkreślając, iż: Nasze przedszkolaki otrzymały super pomoce, które sprawią, że zajęcia będą jeszcze bardziej ciekawe”.

Wierzymy, iż zabawki pomogą w terapii maluchów, a wspólnie realizowany projekt przyczyni się do dalszej współpracy i kolejnych edycji programu.

 

Tekst: por. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej