28 czerwca 2019 roku, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej w stulecie istnienia formacji. W trakcie uroczystości, wśród 297 funkcjonariuszy promowanych na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej zostało dwoje funkcjonariuszy cieszyńskiego Zakładu Karnego.

100 lat Służby Więziennej

Uroczystość na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedziła msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, która została odprawiona w kościele św. Antoniego Padewskiego. Po eucharystii odbył się przemarsz na Plac Piłsudskiego, gdzie rozpoczęła się główna część obchodów. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych, szefowie służb mundurowych, w tym szefowie służb penitencjarnych z innych państw, przedstawiciele środowisk naukowych oraz rodziny funkcjonariuszy. Uroczystą promocję na pierwszy stopień oficerski zakończyła defilada pododdziałów Służby Więziennej.

Młodzi oficerowie

W trakcie uroczystości promowanych na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej zostało 27 funkcjonariuszy okręgu katowickiego. Pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej jest nadawany przez Prezydenta RP.

Służba Więzienna na Śląsku

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo śląskie i jest największym okręgiem w Polsce. Może w nim odbywać karę ponad 7,7 tys. więźniów. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach podlega 13 jednostek – 7 aresztów śledczych i 6 zakładów karnych z oddziałami zewnętrznymi w Wąsoszu Górnym, Ciągowicach, Lublińcu i Bielsku – Białej.

Łącznie we wszystkich więzieniach na Śląsku jest zatrudnionych ponad 2,5 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, w tym 1,5 tys. funkcjonariuszy działów ochrony oraz 250 wychowawców, psychologów i terapeutów, realizujących oddziaływania resocjalizacyjne.

W jednostkach okręgu katowickiego mamy oddział dla tzw. „skazanych niebezpiecznych”, szpital dla skazanych z odziałem chorób wewnętrznych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - szkołę realizującą naukę w zakresie liceum ogólnokształcącego, szkoły podstawowej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Resocjalizacja i ochrona

Specjaliści ze Służby Więziennej prowadzą również terapię uzależnień od alkoholu i narkotyków, pracują z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Narzędziem resocjalizacji jest przede wszystkim praca, w województwie śląskim ponad połowa skazanych jest zatrudniona na terenie więzień lub poza nimi. Resocjalizacji służą także nauczanie, środki terapeutyczne, zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, a także kontakty skazanych z rodziną i światem zewnętrznym. Szczególną rolę w readaptacji społecznej skazanych stanowią programy resocjalizacji oraz współpraca ze środowiskiem zewnętrznym.

W służbie więziennej poza funkcjonariuszami działów ochrony, wychowawcami i psychologami, służą również kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno - biurowi. Każdego dnia pracują na rzecz bezpieczeństwa publicznego, realizując zadania od spraw socjalno – bytowych po zatrudnienie więźniów, nauczanie i terapię.

Nie praca. Służba

Praca w więziennictwie to praca z groźnymi przestępcami, więźniami niebezpiecznymi, działającymi impulsywnie i gwałtownie, ale też z osobami uzależnionymi, skazanymi z deficytami intelektualnymi, z zaburzeniami osobowości i nastroju. Wymaga to nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale również odporności psychicznej. Stąd też funkcjonariusze stale się szkolą, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste.

 

Tekst: OISW Katowice, mjr Justyna Siedlecka, por. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej