Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie z Oddziałem Zewnętrznym w Bielsku-Białej ppłk Krzysztof Sojka wręczył funkcjonariuszom akt nadania wyższego stopnia służbowego oraz odznaczenia resortowe.

Łącznie w Zakładzie Karnym w Cieszynie wraz z oddziałem Zewnętrznym w Bielsku-Białej awansowało 59 funkcjonariuszy. Zarządzeniem personalnym Ministra Sprawiedliwości jeden funkcjonariusz otrzymał srebrną odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, natomiast czterech funkcjonariuszy otrzymało brązowe odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

W poszczególnych korpusach awanse przedstawiały się następująco:

Rozkazem personalnym Ministra Sprawiedliwości:

 • 9 funkcjonariuszy otrzymało stopień majora SW
 • 3 funkcjonariuszy otrzymało stopień kapitana SW
 • 5 funkcjonariuszy otrzymało stopień porucznika SW

Rozkazem personalnym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej:

 • 4 funkcjonariuszy otrzymało stopień chorążego SW

Rozkazem personalnym Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach:

 • 7 funkcjonariuszy otrzymało stopień starszego sierżanta sztabowego SW
 • 12 funkcjonariuszy otrzymało stopień sierżanta sztabowego SW
 • 3 funkcjonariuszy otrzymało stopień starszego sierżanta SW
 • 8 funkcjonariuszy otrzymało stopień sierżanta SW
 • 1 funkcjonariusz otrzymał stopień plutonowego SW
 • 4 funkcjonariuszy otrzymało stopień starszego kaprala SW

Rozkazem personalnym Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie:

 • 3 funkcjonariuszy otrzymało stopień starszego szeregowego SW

 

Tekst i foto: kpt. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej