W ramach Tygodnia Mediacji w cieszyńskiej jednostce penitencjarnej odbyło się spotkanie z mediatorem sądowym.

20.10.2021 r. w Zakładzie Karnym w Cieszynie, z inicjatywy funkcjonariuszy działu penitencjarnego, zorganizowano spotkanie mediatora sądowego ze skazanymi. Spotkanie poprowadzone przez panią mediator Jolantę Jacko, miało charakter informacyjny i edukacyjny. Zostały omówione między innymi szerokie zalety mediacji, jej rodzaje i zasady, jak również techniki sprawnej komunikacji i asertywności. Osadzeni zadawali różne pytania, głównie dotyczące praktycznej strony polubownego rozwiązania sporu, a także mogli zwrócić się do mediatora o indywidualną poradę.

Czym jest mediacja

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony sporu rozwiązania, w drodze dobrowolnych, poufnych rozmów prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby – neutralnego mediatora, który wspiera przebieg komunikacji, łagodzi napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, a także zawarciu ugody. Instytucja mediacji jako narzędzie sprawiedliwości naprawczej jest coraz częściej stosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości. Ugoda zawarta podczas mediacji, zatwierdzona przez sąd, podlega wykonaniu, tak jak orzeczenie sądu.

Działania edukacyjne

Prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne Zakład Karny w Cieszynie organizuje działania edukacyjne z zakresu mediacji starając się ułatwić realizację takiej możliwości zainteresowanym osadzonym oraz poszerzyć ich wiedzę dotyczącą zasad mediacji sądowej. Osadzeni mają możliwość wypożyczania z więziennej biblioteki rożnych materiałów dotyczących mediacji, przygotowywane są także pogadanki informacyjne.

 

Tekst i foto: por. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej