W dniu dzisiejszym 600 szt. maseczek ochronnych uszytych w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #Resort Sprawiedliwości Pomaga zostało przekazanych dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych z Cieszyna.

Maseczki dla szkoły zostały uszyte przez osadzonych z Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach i Zakładu Karnego w Cieszynie. Skazani z Cieszyna uszyli maseczki podczas zajęć praktycznych trwającego w zakładzie karnym programu resocjalizacji „Nić Empatii”. W programie uczestniczy w tej chwili 10 osadzonych, którzy pod nadzorem funkcjonariuszy działu penitencjarnego wykrawają, prasują materiał, docinają gumki i szyją wg ustalonego wzoru maseczki. Dodatkowo uczestniczą w zajęciach teoretycznych dotyczących kontroli emocji i kształtowania kompetencji społecznych. Realizacja programu cieszy się dużym zainteresowaniem skazanych, którzy chcą w ten sposób pomóc w zwalczaniu pandemii.

Ogólnopolska akcja #ResortSprawiedliwościPomaga nie ustaje w niesieniu pomocy różnym instytucją, które zgłoszą taką potrzebę.

 

Tekst: por. Tomasz Głasek, foto: ppor. Paweł Trzos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej