25 listopada br. w Zakładzie Karnym w Cieszynie odbył się koncert zespołu ,,Lunatyp”, który wystąpił w repertuarze patriotycznym. Tak podsumowano realizowany od 7 lat program readaptacji społecznej „Historia , Tożsamość, Resocjalizacja”.

Blok działań edukacyjno historycznych realizowany jest w cieszyńskim więzieniu od 2012 roku . W tym okresie prawie 300 osadzonych wzięło udział w zajęciach, wystawach, prelekcjach oraz projekcjach filmowych. Spośród powyższej liczby, 44 osadzonych uczestniczyło w wyjazdach studyjnych do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, czyli do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Podsumowanie programu

W trakcie 7 lat działań w ramach programu readaptacji osadzeni mogli obejrzeć 15 wystaw tematycznych przygotowanych przez różne muzea i Instytut Pamięci Narodowej. Do biblioteki jednostki zakupiono również ponad 100 książek o tematyce historycznej, przez co powstał specjalny dział historyczny księgozbioru. Wyjątkowym wydarzeniem realizowanym w ramach programu była wizyta w jednostce penitencjarnej, a następnie w Muzeum Auschwitz-Birkenau, byłego więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych śp. Pana Alojzego Frosa. Program w latach 2012-2019 w jednostce realizował wychowawca Działu Penitencjarnego mł. chor. Krzysztof Neścior.

Patriotyczny występ

Osadzeni, w ramach podsumowania realizacji programu, mieli okazję wysłuchać wyjątkowego koncertu piosenek patriotycznych w wykonaniu znanego w regionie i w kraju zespołu ,,Lunatyp”. Lunatyp to zespół pochodzący z Cieszyna, który gra muzykę w klimatach piosenki aktorskiej, poezji śpiewanej i jazzu. Zespół wystąpił w składzie: wokalistka Dagmara Dorda, gitarzysta Michał Kasztura oraz akordeonista Jakub Waluś. Koncert po wielkim aplauzie osadzonych zakończył się kilkukrotnymi bisami.

 

Tekst: mł. chor. Krzysztof Neścior, Foto: ppor. Paweł Trzos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej