W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, a także przekazywanymi informacjami o prognozowanym wzroście liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 od dnia 27.11.2021 r. wprowadza się ograniczenia mające zapewnić w możliwie najszerszym stopniu bezpieczeństwo epidemiczne w jednostce penitencjarnej

1. W widzeniu uczestniczą maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

2. Widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego w każdym typie zakładu karnego.

3. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

4. Widzenia odbywają się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt.

5. Obowiązkowe jest poddanie się przez odwiedzających pomiarowi temperatury przed wejściem na teren jednostki, a także dezynfekcja rąk i noszenie maseczek zasłaniających usta i nos.

6. Podtrzymuje się system mailowego lub telefonicznego umawiania rodzin lub osób bliskich, co najmniej 2 dni robocze przed planowanym widzeniem. Zgłoszenia dotyczące ustalenie dnia i godziny widzenia można dokonać telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 pod numerem: 33 851-32-52 lub mailowo na adres: do_cieszyn@sw.gov.pl

Więcej informacji w zakładce dla interesantów dla interesantów.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej