Książki naprawione przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Cieszynie wróciły do wypożyczenia w  Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.

To już kolejna partia zniszczonych książek będących w zbiorach biblioteki miejskiej, które zostały zreperowane przez skazanych w ramach nawiązanego w zeszłym roku porozumienia. Dzięki współpracy pomiędzy instytucjami poczytne i cenne zbiory otrzymują „drugie życie”, by ponownie trafić do rąk czytelników.

W ramach wspólnie realizowanego projektu „Książki w pudle – czyli resocjalizacja przez czytanie” wzbogaca się także więzienna biblioteka, do której zostały nieodpłatnie przekazane książki przez bibliotekę miejską.

Głównym celem porozumienia jest upowszechnianie czytelnictwa wśród osadzonych, kształtowanie postaw prospołecznych, zainteresowań poznawczych i reintegracja społeczna. Współpraca z cieszyńską biblioteką przyczynia się do upowszechniania edukacji i kultury, w tym zwłaszcza propagowania kultury czytelniczej wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Tekst i foto: por. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej