W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, funkcjonariusze Zakłada Karnego w Cieszynie przekazali kolejne uszyte maseczki ochronne.

Tym razem funkcjonariusze Służby Więziennej odpowiedzieli na apel o pomoc Szpitala Śląskiego w Cieszynie, któremu przekazano 700 szt. maseczek oraz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Boromeuszek z Cieszyna dla których trafiło 400 szt. maseczek oraz rękawiczki jednorazowe. W Zakładzie Karnym w Cieszynie już od zeszłego tygodnia skazani pod nadzorem funkcjonariuszy szyją maseczki.

Sąsiedzka pomoc

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Sióstr Boromeuszek z Cieszyna znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z zakładem karnym. Po otrzymaniu informacji o potrzebie pomocy dla „Boromeuszek” funkcjonariusze SW natychmiast uruchomili zbiórkę charytatywną na rzecz zakupienia środków ochronnych. W związku z pilnym apelem do szycia maseczek zmotywowano również dodatkowych osadzonych.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej świadczący usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób obłożnie i przewlekle chorych, wymagających całodobowej opieki oraz pielęgnacji i kontynuacji leczenia.

Nagła potrzeba pomocy wynikła w związku z objęciem ośrodka kwarantanną po zdiagnozowaniu u jednego z pracowników ZOL dodatniego testu na zakażenie koronawirusem.

Tekst i foto: por. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej