7 lutego 2020 r. funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Cieszynie wzięli udział w Dniu Bezpieczeństwa Narodowego.

Obchody Dnia Bezpieczeństwa Narodowego zostały zorganizowane przez Akademię WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie. Celem spotkania była popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz synteza wybranych aktywności formacji specjalistycznych między innymi Służby Więziennej, Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej.

Plan obchodów

Program „Dnia Bezpieczeństwa Narodowego” został podzielony na dwie części. W części pierwszej wykład poprowadził gen. dyw. Roman Polko. W prelekcji wzięli udział przedstawiciele Zakładu Karnego w Cieszynie, Powiatowej Komendy Policji w Cieszynie, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz młodzież z klas mundurowych z Cieszyna, Bielska Białej, Jastrzębia Zdrój i Pawłowic. W części drugiej odbyły się warsztaty praktyczne poprowadzone przez specjalistów różnych formacji mundurowych, w tym Służby Więziennej.

Warsztaty praktyczne

Lekcję poglądową dla klas mundurowych poprowadzili funkcjonariusze działu penitencjarnego i działu ochrony Zakładu Karnego w Cieszynie. Zapoznano uczniów z celami i zasadami odbywania kary pozbawienia wolności oraz charakterystyką polskiego systemu penitencjarnego. Zaprezentowano również środki przymusu bezpośredniego oraz środki ochrony indywidualnej wykorzystywane w codziennej służbie. Odbył się również pokaz technik interwencyjnych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej prowadzący spotkanie przybliżyli charakter i warunki pracy w jednostce penitencjarnej, zasady rekrutacji do Służby Więziennej oraz ofertę kształcenia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki.

Dzień Bezpieczeństwa Narodowego - film Akademia WSB

Tekst: por. Tomasz Głasek; foto: sierż. sztab. Krzysztof Bury

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej