Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie z Oddziałem Zewnętrznym w Bielsku Białej włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi przez Służby Mundurowe z Okazji Święta oraz 100-lecia Powstania Służby Więziennej.

Dzielimy się krwią

Krwiodawcy z Zakładu Karnego w Cieszynie od szeregu lat aktywnie biorą udział w akcjach honorowego krwiodawstwa utożsamiając się z potrzebami lokalnej społeczności oraz przyczyniając się do złagodzenia deficytu krwi w placówkach służby zdrowia i bankach krwi. Oprócz indywidualnych zbiórek najcenniejszego leku, czynnie włączaliśmy się w takie akcje jak: Nasza Krew – Nasza Ojczyzna, czy Wampiriada, która organizowana była przez cieszyńskich studentów. Od początku tego roku cieszyńscy funkcjonariusze oddali łącznie już 9 litrów krwi.

Propagowanie krwiodawstwa

Celem akcji jest zapewnienie dostępności krwi do szpitali oraz popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej, pozostałych formacji mundurowych oraz ich rodzin i osób cywilnych.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Honorowych Dawców Krwi i Dawców Szpiku Kostnego. Pamiętajmy, że krwi nie da się wyprodukować, a oddając krew podarowujemy drugiemu człowiekowi to co najcenniejsze - zdrowie, a nawet życie!

 

Tekst i foto: por. Tomasz Głasek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej