W Zakładzie Karnym w Cieszynie odbyło się szkolenie z technik samoobrony przeprowadzone przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Szkolenie miało na celu podniesienie umiejętności funkcjonariuszy, mających bezpośredni i stały kontakt z osobami pozbawionymi wolności, do podejmowania skutecznych działań samoobrony w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Należy podkreślić, iż funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując codzienne obowiązki służbowe mają ciągły kontakt z groźnymi przestępcami oraz osobami skłonnymi do agresywnych i nieprzewidywalnych reakcji. Osadzeni bowiem często okazują agresję fizyczną i werbalną wobec przełożonych oraz współosadzonych.

Specyfika szkolenia

Funkcjonariusze Służby Więziennej z racji specyfiki pełnionych obowiązków cyklicznie podnoszą swoje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczestnikami zajęć byli wychowawcy oraz funkcjonariuszki służby zdrowia. Prowadzący szkolenie, operatorzy GISW, główny nacisk kładli na praktyczną stronę ćwiczeń, które odbywały się w dyżurkach wychowawców i ambulatorium. Podkreślali, iż w skutecznej samoobronie, w sytuacji zagrożenia, należy wykorzystywać dostępne przedmioty. Zwracali także uwagę na bezpieczne zaprojektowanie miejsca pracy i właściwą organizację wykonywania obowiązków służbowych. W oparciu o symulacje i prawdopodobne zdarzenia funkcjonariusze doskonalili swoją wiedzę i umiejętności odparcia ataku oraz umiejętności niwelowania agresywnego zachowania osadzonych w trakcie np. rozmów wychowawczych.

W planie tegorocznych szkoleń przewidziane są kolejne ćwiczenia i warsztaty praktyczne podnoszące kompetencje funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Cieszynie.

 

Tekst: por. Tomasz Głasek

Foto: kpt. Michał Szymaniak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej