Kolejna pomoc od funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Cieszynie trafiła do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Sióstr Boromeuszek z Cieszyna.

Tym razem funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach zorganizowanej zbiórki charytatywnej zakupili 960 par rękawiczek lateksowych oraz artykuły zaopatrzenia medycznego. Była to już kolejna pomoc, którą udało się zorganizować w tym roku. W ostatnim czasie w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazaliśmy dla „Boromeuszek” maseczki ochronne i środki ochrony osobistej.

Służbę tak jak i charytatywność cechują działania mające na celu niesienie pomocy jej potrzebującym. Funkcjonariusze Służby Więziennej nie pierwszy raz dali przykład bezinteresownej pomocy innym.

Podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego są głównie seniorzy obłożnie i przewlekle chorzy, którzy wymagają całodobowej opieki oraz pielęgnacji. W obecnym czasie ze względu na wiek i choroby współistniejące, to właśnie oni są najbardziej narażeni na zakażenie wirusem choroby Covid-19.

 

Tekst: por. Tomasz Głasek; foto: ppor. Paweł Trzos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej