Prelekcja historyczna w 80 rocznicę sowieckiej napaści na Polskę

17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali o 6.00 rano. Wprowadzili do Polski ponad 4 tysiące czołgów, 1800 samolotów i prawie 2 miliony żołnierzy, którym Polacy mogli przeciwstawić jedynie ponad 300 tysięcy żołnierzy.

Dokładnie w 80 rocznicę napaści ZSRR na Polskę, białostocki zakład karny odwiedzili rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Konna Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Kresy" które wywodzi się z ruchu rekonstrukcyjnego nazywanego powszechnie Kawalerią Ochotniczą II Rzeczypospolitej Polskiej w barwach 10 Pułku Ułanów Litewskich z Białegostoku.

Żywa lekcja historii, w pełnym umundurowaniu Wojska Polskiego poprowadzona przez Kawalerzystów zgromadziła liczną grupę osadzonych. Spotkanie miało wyjątkowy charakter oraz cel, gdyż zarówno historia naszych gości ich postawa, szacunek dla wartości patriotycznej oraz poświęcenie stanowi znakomity dowód na to, że można w piękny sposób spełniać swoje marzenia połączone z pasją jak i oddaniem dla ojczyzny.

W ramach programu „Z Historią na TY-wychowanie patriotyczne” prowadzone są wobec osadzonych oddziaływania ukierunkowane na realizację zadań obejmujących: edukację historyczną, kształtowanie postawy szacunku dla wartości patriotycznych, polskiej tożsamości narodowej oraz kultury. W trakcie trwania programu skazani nauczą się utożsamiania ze swoim narodem, miłością do ojczyzny, umiłowania rodzimej kultury i tradycji, konieczności gotowości do poświęcenia na rzecz dobra wspólnego, traktowania dobra kraju jako wartości nadrzędnej, oraz solidarności i miłości bliźniego, a także otwartości szacunku wobec innych narodów. Ponadto, u skazanych objętych programem kształtowana jest postawa patriotyczna oparta na pielęgnowaniu pamięci historycznej, szacunku dla postaci i symboli narodowych, budowania wspólnego dobra, wypełnianiu obywatelskich powinności, oraz szacunku dla prawa i zasad życia społecznego, wzmacniania więzi międzyludzkich, wyrażania własnych opinii z tolerancją i szacunkiem dla inaczej myślących, oraz wrażliwości na cierpienie i krzywdę innych ludzi. Podjęte działania w założeniu mają skutkować kształtowaniem prospołecznych zachowań, budowaniem poczucia odpowiedzialności, empatii, umacnianiem właściwego systemu wartości, jak również wzrostu wrażliwości uczestników programu, co w pełni wpisuje się w założenia celu kary pozbawienia wolności.

Opracował: por. Piotr Zimnoch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej