Zakład Karny w Białymstoku, w obliczu wyzwania spowodowanego bieżącą sytuacją w kraju, staje na wysokości zadania.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Białymstoku, mając na względzie bieżącą sytuację w kraju, odczuwają silną potrzebę pomocy. Kierując się powyższym, jak również poczuciem obywatelskiego obowiązku, w najbliższym czasie przewidziana jest akcja oddawania krwi. Jej celem jest pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, poprzez zmniejszanie deficytu w bankach krwi i placówkach służby zdrowia, oraz popularyzacja honorowego krwiodawstwa i propagowanie tradycji wiernej służby Ojczyźnie. Powyższe jest szczególnie ważne w tym trudnym dla wszystkich okresie. Nadmienić należy, że Zakład Karny w Białymstoku od dawna owocnie współpracuje z Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku. Rok rocznie funkcjonariusze i pracownicy oddają krew w ramach Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi.

Kolejnym ważnym krokiem, podjętym przez Dyrektora jednostki, jest wyciągnięcie pomocnej dłoni w kierunku lokalnych placówek służby zdrowia. Zakład Karny w Białymstoku zwrócił się z listami do białostockich szpitali, z propozycją nawiązania współpracy i udzielenia im bezinteresownej pomocy.

Służba Więzienna nieustannie pozostaje otwarta na pomoc innym. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Białymstoku, solidarnie, odpowiedzialnie, ale i patriotycznie, stają na wysokości zadania. Wszystko dla bezpieczeństwa ich samych, osób odbywających karę w tutejszej jednostce, jak również innych obywateli.

tekst: st. szer. Glanowski Kamil

zdjęcia: por. Piotr Zimnoch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej