W ramach programu readaptacyjnego „Z Historią na TY-wychowanie patriotyczne” wykonano replikę Grobu Nieznanego Żołnierza- symbolu walki za Ojczyznę

Replika Grobu Nieznanego Żołnierza wykonana została starą więzienną techniką. Odtwórcy starali się zachować realia oraz dokładnie wykonać każdy element, aby do złudzenia przypominał symbol bohaterstwa.

2 listopada 1925 r. pod kolumnadą Pałacu Saskiego w Warszawie spoczęły szczątki nieznanego obrońcy Lwowa z lat 1918-1919. Miejsce jego pochówku jest symbolem poświęcenia dla kraju, hołdem dla setek tysięcy anonimowych polskich żołnierzy, którzy stracili życie w walkach o ojczyznę. „Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę” - taki napis widnieje na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Symbolu bohaterstwa najwyższej miary, bo anonimowego poświęcenia życia za ojczyznę.

Głównym celem programu „Z Historią na TY-wychowanie patriotyczne” jest modyfikacja antyspołecznych zachowań poprzez szeroko pojętą edukację patriotyczną osób pozbawionych wolności. Prace plastyczne i modelarskie powiązane są ściśle z różnymi ważnymi datami w historii Polski. Osadzeni chętnie biorą udział w programie a poprzez propagowanie twórczości artystyczno- patriotycznej wzbudza się wśród nich potrzeby zmiany stylu życia i eliminację biernych postaw obywatelskich.

W trakcie trwania programu skazani nauczą się utożsamiania ze swoim narodem, miłością do ojczyzny, umiłowania rodzimej kultury i tradycji, konieczności gotowości do poświęcenia na rzecz dobra wspólnego, traktowania dobra kraju jako wartości nadrzędnej, oraz solidarności i miłości bliźniego, a także otwartości szacunku wobec innych narodów. Ponadto, u skazanych objętych programem kształtowana jest postawa patriotyczna oparta na pielęgnowaniu pamięci historycznej, szacunku dla postaci i symboli narodowych, budowania wspólnego dobra, wypełnianiu obywatelskich powinności, oraz szacunku dla prawa i zasad życia społecznego, wzmacniania więzi międzyludzkich, wyrażania własnych opinii z tolerancją i szacunkiem dla inaczej myślących, oraz wrażliwości na cierpienie i krzywdę innych ludzi. Podjęte działania w założeniu mają skutkować kształtowaniem prospołecznych zachowań, budowaniem poczucia odpowiedzialności, empatii, umacnianiem właściwego systemu wartości, jak również wzrostu wrażliwości uczestników programu, co w pełni wpisuje się w założenia celu kary pozbawienia wolności.
 

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Zimnoch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej