Próba wtargnięcia na teren Zakładu Karnego grupy kibiców, ewakuacja z budynku administracyjnego w związku z próbą dostarczenia na teren jednostki materiałów wybuchowych oraz ewakuacja skazanych w związku z pożarem dachu budynku penitencjarnego.

W dniu dzisiejszym na terenie jednostki penitencjarnej odbyły się wspólne ćwiczenia służb mundurowych, w których brali udział funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Białymstoku, GISW Białystok, wyznaczone siły Policji, wyznaczone siły Państwowej Straży Pożarnej, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Białystok oraz obsada zabezpieczenia medycznego Grupa Ratownicza Nadzieja.

Opisane powyżej zdarzenia były kolejnymi ćwiczeniami ochronnymi, które dzięki zaangażowaniu innych służb zakończyły się pełnym sukcesem. Celem organizowanych ćwiczeń ochronnych jest doskonalenie umiejętności i współdziałania poszczególnych służb w sytuacjach kryzysowych, mogących wystąpić na terenie jednostki penitencjarnej.

 

Tekst i zdjęcia : por. Piotr Zimnoch

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej