Wizyta Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Prawosławnego Arcybiskupa Diecezji białostocko-gdańskiej

20 marca 2018 roku z duszpasterską wizytą do Zakładu Karnego w Białymstoku przybył arcybiskup białostocki i gdański.

Wizytę rozpoczęto od serdecznego powitania Arcybiskupa przez Dyrektorów tutejszej jednostki oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotra Kondraciuka.
Arcybiskup w trakcie wizyty duszpasterskiej wizytował kaplicę oraz odwiedził skazanych, z którymi porozmawiał i którym udzielił błogosławieństwa. Osadzeni w geście podziękowania za wysłuchanie i serdeczną rozmowę podarowali Ekscelencji własnoręcznie wypalany w drewnie rysunek soboru św. Mikołaja w Białymstoku. Jego Ekscelencja nie zapomniał o funkcjonariuszach i pracownikach Służby Więziennej, spotykając się z nimi w auli zakładu karnego. Arcybiskup białostocki i gdański dziękował funkcjonariuszom za służbę i wkład wnoszony w bezpieczeństwo społeczeństwa, zwracając szczególnie uwagę na prowadzenie wobec osadzonych oddziaływań penitencjarnych i za współpracę z lokalnym duchowieństwem.

Wizyta Arcybiskupa Jakuba jest doniosłym wydarzeniem dla społeczności zakładu karnego, zarówno kadry, jak i osadzonych.

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Zimnoch

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej