W dniach 10-13.02.2020 roku, odbyły się kolejne szkolenia, dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Białymstoku

W szkoleniach brali udział wszyscy funkcjonariusze Zakładu Karnego. W ich zakres weszło szkolenie strzeleckie oraz szkolenie z zakresu środków przymusu bezpośredniego. W trakcie pierwszego z nich uczestnicy przypomnieli sobie zasady działania poszczególnych jednostek broni, będących na wyposażeniu SW, oraz doskonalili umiejętności strzeleckie na strzelnicy. W trakcie drugiego szkolenia była okazja przećwiczyć głównie techniki zakładania kajdanek, pod okiem członków Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Ponadto funkcjonariusze działu ochrony dodatkowo zostali przeszkoleni, w zakresie konwojowania osób pozbawionych wolności. Przeprowadzone szkolenia mają charakter cykliczny. W szczególności ich zadaniem jest przygotować funkcjonariuszy do zagrożeń podczas wykonywanych zadań, umożliwić prawidłowe wykonywanie nakładanych obowiązków związanych ze specyfiką służby, oraz ćwiczyć umiejętności posługiwania się bronią, oraz środkami przymusu bezpośredniego.

 

Zdjęcia: por. Piotr Zimnoch

Tekst: st. szer. Glanowski Kamil

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej