W ramach programu „Tacy sami – za kratami” Jasiek Mela przeprowadził skazanym szkolenie motywacyjne

Jan Mela – polski podróżnik, najmłodszy w historii zdobywca biegunów – północnego i południowego. Pierwszy niepełnosprawny, który dokonał takiego wyczynu. Działacz społeczny oraz Prezes Fundacji Poza Horyzonty swoim optymizmem i ogromną determinacją zaraził wszystkich uczestników spotkania, które odbyło się dzisiaj w Zakładzie Karnym w Białymstoku.

Spotkanie zapoczątkowało drugą edycję programu readaptacyjnego, którego priorytetowym celem jest uwrażliwienie więźniów na potrzeby osób niepełnosprawnych, upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych, kształtowanie u skazanych społecznie pożądanych postaw, likwidowanie stereotypów. Istotnym i pożądanym efektem oddziaływań resocjalizacyjnych jest wzrost poczucia odpowiedzialności, rozpoznawanie problemów, z jakimi borykają się osoby dyskryminowane oraz zmiana postaw wobec grup marginalizowanych społecznie.

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze jednostki, pracownicy cywilni, a także liczna grupa skazanych. Spotkanie miało wyjątkowy charakter oraz cel, gdyż zarówno historia naszego gościa oraz jego postawa stanowi znakomity dowód na to, że każdą losową przeszkodę można pokonać, można żyć aktywnie, realizować i spełniać swoje marzenia. Jan Mela pokazał uczestnikom spotkania, na czym tak naprawdę polega prawdziwa siła, zdolność pokonywania własnych słabości, a także wytrwała i ciężka praca.

Opracowali:

mł. chor. Beata Wawreniuk

por. Piotr Zimnoch

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej