Armata przeciwpancerna D -44 85 mm ukończona i gotowa na „Misję Wschód” dzięki realizowanemu programowi readaptacyjnemu „Z Historią na TY – wychowanie patriotyczne”

Działo znajdowało się na ternie zakładu karnego od lutego i w tym czasie grupa skazanych nadała jej zupełnie nowy wygląd. Armatę została rozłożona na części, wyczyszczona, pomalowana i ponownie złożona, aby wszyscy odwiedzający piknik militarny mogli ją podziwiać. Działo jest własnością Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie”, po udziale w „Misji Wschód” trafi do muzeum, gdzie każdy będzie miał możliwość oglądania eksponatu odrestaurowanego przez skazanych z zakładu karnego.

Głównym celem programu jest modyfikacja antyspołecznych zachowań poprzez szeroko pojętą edukację patriotyczną osób pozbawionych wolności. Udział skazanych w renowacji działa cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Osadzeni bardzo chętnie brali udział w odnawianiu armaty i w związku z powyższym akcja renowacja będzie kontynuowana. W założeniach programu są jeszcze inne sprzęty militarne, dzięki temu większa grupa osadzonych będzie mogła namacalnie doświadczyć historii Polski.

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Zimnoch


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej