Hero Run, to akcja społeczna, w którą tradycyjnie zaangażował się Zakład Karny w Białymstoku.

Dyrektor białostockiego zakładu karnego po raz kolejny skierował skazanych do pomocy w organizacji biegu Hero Run, który odbył się 27-28.07.2019r na żwirowni w Ogrodniczkach. Grupa skazanych pod opieką funkcjonariuszy działu penitencjarnego zajmowała się także budową i instalacją ponad 40 przeszkód, które znajdowały się na trasie biegu. Pomoc skazanych w pracach społecznych na rzecz głównego organizatora Fundacji Białystok Biega, wynika z zawartego porozumienia.


Skazani z Zakładu Karnego w Białymstoku ponownie brali udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie województwa podlaskiego. Angażowanie skazanych w takich przedsięwzięciach przeciwdziała prokryminalnym postawom, uczy obowiązkowości, pracowitości i sumienności. Podczas realizacji wyznaczonych zadań osadzeni mają możliwość zrobienia czegoś pożytecznego dla społeczeństwa i instytucji współpracujących z Zakładem Karnym w Białymstoku w ramach art. 38 kkw. Ponadto doświadczenie nabywane podczas nieodpłatnych prac pozwala osadzonym zdobyć umiejętności, które następnie mogą wykorzystać po odbyciu kary pozbawienia wolności.


 

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Zimnoch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej