Mikołajkowy i honorowy gest dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości

Nasza Krew-Nasza Ojczyzna” to hasło Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak co roku na parkingu przed Zakładem Karnym pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” została przeprowadzona akcja honorowego krwiodawstwa. Wzorem poprzednich lat akcja odbyła się dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Funkcjonariusze nie szczędząc swojej krwi, przyczynili się do propagowania akcji. Dzięki hojności naszych koleżanek i kolegów zebrano ponad 9 litrów bezcennego daru serca. Oddając honorowo krew funkcjonariusze, składają hołd tym, którzy walczyli o wolną Ojczyznę. Dzięki owocnej współpracy dyrekcji zakładu karnego w Białymstoku z Hufcem ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki do Ogólnopolskiej akcji dołączyli również harcerze Chorągwi Białostockiej.

Celem akcji jest pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez zmniejszanie deficytu na krew w bankach krwi i placówkach służby zdrowia oraz popularyzacja honorowego krwiodawstwa i propagowanie tradycji wiernej służby Ojczyźnie.

 

Tekst i zdjęcia:

por. Piotr Zimnoch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej