Prelekcja prezesa Fundacji Białystok Biega

W ramach programu resocjalizacji pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch", realizowanego we współpracy z Fundacją Białystok Biega, tutejszą jednostkę ponownie odwiedził prezes Fundacji Grzegorz Kuczyński. Wizyta była możliwa dzięki aktywnej współpracy, która od 2016r, na mocy podpisanego porozumienia, łączy Fundację z Zakładem Karnym w Białymstoku

Przeprowadzona prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród skazanych. Zgromadzeni licznie przybyli na spotkanie. Słuchali z zainteresowaniem, a także zadawali pytania prowadzącemu. W trakcie prelekcji poruszane były kwestie związane z bieganiem, jako aktywnością fizyczną dla każdego, bez względu na to ile ma lat, jak wygląda, na ile jest sprawny, czy też gdzie przebywa.

Pan Kuczyński w fachowy, ale zarazem interesujący sposób opowiadał o bieganiu, które niewątpliwie jest jego pasją. Wystąpienie wzbogacone było o zdjęcia i filmy.

Prelekcja miała na celu popularyzację sportu jakim jest bieganie, a co za tym idzie zdrowego trybu życia. Prowadzący przedstawił szereg argumentów, które mogą stanowić motywację do podjęcia się uprawiania tego sportu. Wskazywał na korzyści płynące z aktywnego sportowo trybu życia. W swoje wypowiedzi wielokrotnie wplatał autentyczne historie różnych osób, dla których bieganie stało się sposobem na życie, pomogło je przewartościować, wyjść z nałogu, czy też nauczyło radzić sobie z problemami.

Prelekcja poza popularyzacją sportu, oraz zdrowego, aktywnego trybu życia miała na celu ukazanie skazanym sposobu na spędzania czasu wolnego w sposób społecznie pożądany.

W przyszłości planowane są również zajęcia praktyczne, prowadzone przez prezesa Fundacji Białystok Biega, przy udziale profesjonalnego trenera.

Prelekcje prowadzone przez Fundację mają charakter cykliczny dzięki czemu przedstawiana treści mają możliwość dotrzeć do coraz większa grupa skazanych.


 

Opracowali:

por. Piotr Zimnoch

st. szer. Kamil Glanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej