Skazani ponownie remontowali i porządkowali teren bazy harcerskiej w Borkach. Pomoc skazanych przy pracach społecznych na rzecz hufca ZHP umożliwia porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Białymstoku a ZHP Chorągwią Białostocką.

 

Baza hufca ZHP Białystok w Borkach umiejscowiona jest na terenie nie tylko o znacznych walorach przyrodniczych, lecz również pod względem edukacyjnym i historycznym. W pobliżu znajduję się Arboretum im. Powstańców 1863 r., w którym można dowiedzieć się paru ciekawostek o Powstaniu Styczniowym. W okolicy rozciągają się również bardzo ważne szlaki turystyczne: Napoleoński oraz Śladami Powstańców Styczniowych.

Osadzeni biorący udział pracach porządkowych uczestniczą również w programie readaptacyjnym „Z historią na TY – wychowanie patriotyczne”. Przez trzy dni nie tylko mieli możliwość zrobienia czegoś pożytecznego dla społeczeństwa i instytucji współpracujących z Zakładem Karnym w Białymstoku, lecz również mieli okazję przebywać miejscu ściśle związanym z historią Polski. Dzięki pomocy skazanych harcerze mogą kolejny sezon spędzić w uporządkowanej i wyremontowanej bazie.

 

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Zimnoch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej