Służba Więzienna kolejny rok z rzędu, brała udział w pikniku, który tradycyjnie odbył się w Ogrodniczkach. Niemniej jednak nasza formacja znacznie przyczyniła się do powstania tego przedsięwzięcia, gdyż Zakład Karny w Białymstoku był współorganizatorem największego w regionie pikniku militarnego.

Obecność funkcjonariuszy z białostockiego zakładu karnego wynika z zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych – głównego organizatora pikniku. Miejsce, w którym funkcjonariusze godnie reprezentowali służbę, było bardzo często oblegane przez odwiedzających gości. Rozmowy w funkcjonariuszami, możliwość zobaczenia od środka samochodu służbowego „więźniarki”, prezentacja dostępnych środków przymusu bezpośredniego oraz obecność psa specjalnego uatrakcyjniło i ukazało w pozytywnym świetle naszą formację. Przechodnie docenili naszą ciężką służbę.

Udział funkcjonariuszy w tego typu przedsięwzięciu ma na celu promocję naszej formacji oraz nabór nowych osób w szeregi Służby Więziennej. To wydarzenie plenerowe, od kilku lat ściągające kilkadziesiąt tysięcy widzów, jest jedyną otwartą i przekrojową imprezą rekonstrukcyjną w regionie. Celem organizacji tego typu imprezy jest dotarcie do grona odbiorców zainteresowanych formacjami mundurowymi, dziedzictwem kulturowym i miłośników rekonstrukcji, ale przede wszystkim edukacja obywatelska i kulturalna mieszkańców. W związku z powyższym promowanie służby w tego typu przedsięwzięciu jest w pełni uzasadnione. Ponadto promocja naszej formacji związana była 100-letnią historią więziennictwa.

https://www.sw.gov.pl/galeria/ix-podlaski-piknik-militarny-misja-wschod


Tekst i zdjęcia: por. Piotr Zimnoch

 

https://www.facebook.com/piknikmilitarny/

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej