Szycie maseczek ochronnych, jednym z działań w ramach programu "Czyste ręce".

W związku z bieżącą sytuacją, na terenie tutejszej jednostki został opracowany i wdrożony program "Czyste ręce", którego głównym założeniem jest zapoznanie uczestników ze znaczeniem przestrzegania zasad higieny, dla zachowania zdrowia własnego, jak i osób z bliskiego otoczenia. W programie mogą uczestniczyć wszyscy skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Białymstoku. W jego ramach rozpropagowano ulotkę informacyjną dotyczącą higieny, w tym skutecznego mycia rąk. Ponadto program zawiera test wiedzy o higienie i zachowaniu dobrego zdrowia. Co jednak szczególnie istotne grupa skazanych, w ramach programu, przystąpiła do szycia maseczek ochronnych. W ciągu kilku dni powstało pięć stanowisk krawieckich wyposażonych w maszyny do szycia i inne niezbędne sprzęty. Dzięki temu skazani uszyli już kilkaset maseczek, a to dopiero początek. Bez wątpienia pozwoli to lepiej chronić osoby w nie wyposażone. Ponadto należy podkreślić, że Służba Więzienna podejmuje szereg działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym. W tym celu prowadzi się codzienną dezynfekcję m.in. ciągów komunikacyjnych, w pawilonie penitencjarnym, jak również oddziały mieszkalne zostały wyposażone w dozowniki płynów do dezynfekcji dłoni, z których skazani mogą w każdej chwili skorzystać.

tekst i zdjęcia: st. szer. Kamil Glanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej