W ramach programu readaptacyjnego „Z Historią na TY – wychowanie patriotyczne” grupa skazanych odnawia armatę przeciwpancerną D - 44 85 mm.

Pierwszym eksponatem, który odnawiają skazani, jest armata przeciwpancerna D -44 85 mm. Jest to półautomatyczna, holowana przeciwpancerna armata dywizyjna opracowana w czasie drugiej wojny światowej. Działo jest własnością Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie”, po zakończonej renowacji, trafi do muzeum, gdzie każdy będzie miał możliwość podziwiania eksponatu. Osadzeni biorący udział w programie readaptacyjnym, będą mogli namacalnie doświadczyć historii Polski.

Głównym celem programu jest modyfikacja antyspołecznych zachowań poprzez szeroko pojętą edukację patriotyczną osób pozbawionych wolności. Ponadto, u skazanych objętych programem kształtowana będzie postawa patriotyczna oparta na pielęgnowaniu pamięci historycznej, szacunku dla postaci i symboli narodowych, budowania wspólnego dobra, wypełnianiu obywatelskich powinności, oraz szacunku dla prawa i zasad życia społecznego.

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Zimnoch

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej