W dniu 27.03.2020 roku, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białymstoku, w myśl haseł: oddając krew ratujesz życie i każda kropla jest cenna, wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białymstoku, honorowo i solidarnie stawili się w Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku, w celu uczestniczenia, w zapowiadanej akcji, oddawania krwi. Powyższe działanie było odpowiedzią na liczne medialne apele, które wskazują na duże zapotrzebowanie i braki w bankach krwi. Funkcjonariusze swoją obywatelską postawą dają dobry przykład innym, stanowiąc wzór patriotycznego postępowania. Należy zauważyć, że bieżąca sytuacja w kraju, spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w żadnym stopniu nie zmniejsza zapotrzebowania na krew, w związku z innymi chorobami, wypadkami, czy też zdarzeniami, które nieustannie mają miejsce. Tym samym nie możemy zapominać o osobach, którym nasza krew, w dalszym ciągu jest potrzebna i może uratować życie.

zdjęcia i tekst: st. szer. Glanowski Kamil

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej