Nowy Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu

Z dniem 16 marca br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk. Dariusza Bernata powołał ppłk. Jacka Zwierzchowskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu.

 

Ppłk Jacek Zwierzchowski służbę w Służbie Więziennej rozpoczął 1 kwietnia 1999 r. w Areszcie Śledczym w Lublinie zajmował gdzie stanowiska młodszego wychowawcy, wychowawcy i starszego wychowawcy działu penitencjarnego. Od 1 maja 2010 r. do 31 marca 2017 r. pełnił służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 2001 r. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej