Zakład Karny w Sieradzu edukuje osadzonych w ramach obchodzonego w dniach 21 – 28 lutego 2020 '' Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ''.

W dniach 21 – 28 lutego 2020 r. obchodzony jest '' Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ''. W trakcie jego trwania przypada również obchodzony w Polsce Dzień Ofiar Przestępstw ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. Idea ich obchodów ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, monitorowanie sytuacji ofiar oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Mają one służyć przypominaniu o trudnej sytuacji zarówno osób pokrzywdzonych, jak i ich najbliższych. Oba wydarzenia po raz kolejny koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości – dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, który jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom ( zwłaszcza medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną i materialną ), przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

 

Zakład Karny w Sieradzu prowadzi akcję informacyjno – edukacyjną wśród osadzonych przebywających w tutejszej jednostce. Jej głównym celem jest przekazanie im szeroko rozumianej wiedzy na temat możliwości pomocy ofiarom przestępstw. Będzie to możliwe dzięki prowadzonym różnorodnym oddziaływaniom ukierunkowanym na sposoby i rodzaje pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ich ramach prowadzone będą indywidualne rozmowy wychowawcze oraz grupowe zajęcia warsztatowe z zakresu pomocy ofiarom przestępstw. Prowadzić je będą wychowawcy, psychologowie oraz wychowawca d/s pomocy postpenitencjarnej. Dodatkowo, w celu dotarcia do całej populacji osadzonych przebywających w sieradzkiej jednostce penitencjarnej, poprzez więzienny radiowęzeł osadzeni będą mogli wysłuchać pogadanek tematycznych, natomiast w świetlicy centralnej zakładu emitowane będą filmy profilaktyczne dotyczące omawianego tematu świadczenia pomocy ofiarom przestępstw.

 

Osadzeni z sieradzkiego więzienia będą mogli także uczestniczyć w spotkaniach z Przemysławem Majkowskim – Sędzią Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz Julitą Oleśniewicz - Kierownikiem I Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu. Spotkania przeprowadzone zostaną w ramach realizowanego na terenie zakładu programu z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych. Cel programu zakłada m.in. uświadomienie uczestnikom zajęć złożonej natury problemu, który doprowadził ich do skazania i wzbudzenie w nich refleksji nad opłacalnością stosowanej dotychczas strategii działania, która opierała się na konflikcie z prawem. Jej skutkiem było popełnienie przestępstw, w następstwie których cierpią niewinne ofiary i ich najbliższe osoby, a ich sprawcy trafiają do zakładów karnych. Realizacja programu pozwoli dostarczyć jego uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności służących konstruktywnemu rozwiązywaniu problemu, jakim jest zadośćuczynienie i pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Więcej na : www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 

kpt. Michał Bogus

rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej