Pies specjalny pomaga wykrywać niebezpieczne środki odurzające na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu.

Sieradzka Służba Więzienna ma kolejne narzędzie w walce z przenikaniem na teren jednostki wszelkiego rodzaju substancji niedozwolonych, których obecność niesie bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych. Zakład Karny w Sieradzu pozyskał psa specjalnie wyszkolonego do wykrywania niedozwolonych substancji narkotycznych.

'' Negro '' - owczarek belgijski, aby stać się psem specjalnym musiał pod okiem swojego przewodnika – st. chor. Dariusza Łukasiewicza, przejść pomyślnie kilkunastotygodniowe szkolenie w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Psów Służbowych w Czarnem. W trakcie intensywnego kursu teoretycznego i praktycznego, zwierzę wraz z opiekunem uczyło się właściwej współpracy niezbędnej w codziennej służbie. Więzienne psy specjalne muszą opanować wiele różnorodnych elementów tresury, takich jak bezwzględne posłuszeństwo, prawidłowe zachowanie w grupie, bądź oswajanie się z głośnymi dźwiękami. Najważniejszym punktem szkolenia jest jednak ćwiczenie zdolności węchowych, podczas których psy uczą się rozpoznawać i kojarzyć zapachy substancji narkotycznych oraz właściwie kontrolować pomieszczenia, pojazdy, osoby, czy też paczki dla osadzonych. Dzięki doskonaleniu tych umiejętności, po zdaniu egzaminu końcowego, w przyszłości mogą skutecznie pełnić służbę jako psy specjalne w przydzielonych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

 

tekst kpt. Michał Bogus

zdjęcia kpt. Michał Bogus, por. Mariusz Pączek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej