3 funkcjonariuszy sieradzkiego zakładu karnego otrzymało brązowe odznaki honorowych zasłużonych dawców krwi.

Wieloletnie uczestnictwo w akcjach krwiodawczych i łączne oddanie ponad 6 litrów krwi przez mjr Pawła Laszczyka, st. sierż. sztab. Pawła Sośnickiego oraz st. sierż. sztab. Konrada Ciesiołkiewicza przyczyniło się do uzyskania przez nich brązowych odznak honorowych „ Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi III stopnia ”.

Zakład Karny w Sieradzu od 2012 roku organizuje na swoim terenie akcje honorowej zbiórki krwi współorganizowane z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Punktem Pobrań w Sieradzu. Od czasu zorganizowania pierwszej z nich, funkcjonariusze i pracownicy sieradzkiego więzienia oddali łącznie ponad 140 litrów krwi. Sieradzkie więzienie rokrocznie przyłącza się do idei promującej honorowe oddawanie krwi poprzez uczestnictwo w Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych '' Nasza Krew – Nasza Ojczyzna ''. Tegoroczna akcja jest objęta honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i ściśle łączy się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i funkcjonowania niepodległego więziennictwa. Popularyzacji honorowego krwiodawstwa w Służbie Więziennej przyświęca hasło '' 1918 – byli patriotami – nosili mundur, oddali krew za Ojczyznę. Pomagamy i pamiętamy – 100-lecie Służby Więziennej i odzyskania niepodległości ''.

 

Tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej