Po czteromiesięcznej przerwie spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie w Oddziale Zamiejscowym w Kikitach wznowione zostały kursy przygotowawcze dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Pierwszy raz od marca bieżącego roku odbył się kurs stacjonarny dla 66 słuchaczy. Kurs trwał od 17 do 28 sierpnia i zorganizowany był z zachowaniem obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zajęcia prowadzone były w mniejszych grupach, zachowany dystans społeczny, a słuchacze wyposażeni zostali w przyłbice ochronne oraz środki do dezynfekcji i mycia rąk. W trakcie kursu obowiązywał zakaz opuszczania ośrodka, a także inne ograniczenia wynikające z konieczności zachowania reżimu sanitarnego.

Podjęte ograniczenia miały zapewnić bezpieczeństwo szkolonych osób i maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Pod koniec sierpnia słuchacze z trzech plutonów przystąpili do egzaminu końcowego, którego wyniki dla wszystkich okazały się pozytywne.

mjr Andrzej Młynarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej