Wykład przedstawiciela Muzeum Okręgowego w Sieradzu przeprowadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu w ramach cyklicznych spotkań z historią.

Zakład Karny w Sieradzu w ramach edukacji historycznej organizuje dla osadzonych przebywających w tutejszej jednostce szereg zajęć kulturalno – oświatowych oraz programów resocjalizacyjnych. Zajęcia te mają na celu przybliżyć osadzonym historię naszego kraju, a w szczególności regionu sieradzkiego. Są okazją do promowania idei lokalnego patriotyzmu. Dzięki uprzejmości Muzeum Okręgowego w Sieradzu, na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu, w dniu 07 sierpnia br. zorganizowano kolejne spotkanie z historią. Tym razem osadzeni mogli uczestniczyć w przygotowanym dla nich wykładzie pt.'' Zwyczaje, tradycje i obrzędy ludowe regionu sieradzkiego '' prowadzonym przez Pawła Kieronia – kierownika działu etnografii sieradzkiego muzeum okręgowego. W ramach obszernej prezentacji kilkudziesięcioosobowa grupa skazanych z sieradzkiego więzienia mogła zapoznać się z tematyką dotycząca wymierających już obecnie tradycji i zwyczajów panujących dawniej w podsieradzkich wsiach. W trakcie spotkania osadzeni mogli wysłuchać fachowych komentarzy przedstawiciela muzeum oraz uczestniczyć w dyskusji, dzięki czemu szczegółowo zapoznali się z omawianym tematem.

Uzupełnieniem wykładu była prezentacja slajdów z wystawy Stanisława Korpy – znanego sieradzkiego malarza i rzeźbiarza, laureata wielu nagród w ogólnopolskich konkursach i wystawach. Jego artystyczna twórczość ludowa doceniona została w całym kraju - wielokrotnie omawiana była w katalogach, prasie, telewizji, ukazywały się liczne reprodukcje obrazów i rzeźb, w tym także na pocztówkach. W najbliższym czasie na terenie więziennej świetlicy centralnej prezentowana będzie wystawa jego dzieł będących w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Sieradzu.


 

tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej