Wykład historyczny przedstawiciela IPN o/Łódź przeprowadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu w ramach cyklicznych spotkań z historią.

Dzięki współpracy z łódzkim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu, w dniu 28 listopada br. zorganizowano kolejne spotkanie z historią. Tym razem osadzeni mogli uczestniczyć w przygotowanym dla nich wykładzie pt.'' Historia polskiej motoryzacji w czasach PRL-u ''. Prowadził go dr Bartłomiej Kluska – pracownik Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. W wykładzie zorganizowanym pod patronatem IPN, osadzonym przedstawiono obszerną prezentację dotyczącą kalendarium wydarzeń rozwoju polskiej myśli motoryzacyjnej w okresie PRL-u. Uzupełnieniem wykładu była prezentacja krótkiego filmu dokumentalnego obrazującego zasady funkcjonowania przemysłu motoryzacyjnego w okresie powojennym, aż do upadku komunizmu. W trakcie spotkania osadzeni aktywnie uczestniczyli w dyskusji dotyczącej omawianego tematu oraz wysłuchiwali fachowych komentarzy przedstawiciela IPN.

W ramach edukacji historyczno – patriotycznej sieradzka Służba Więzienna realizuje różnego rodzaju zajęcia i programy resocjalizacyjne, które mają na celu przekazać osadzonym wiedzę historyczną na temat przeszłości naszego państwa. Ich celem jest kształtowanie właściwych postaw patriotycznych oraz szacunku do tradycji i kultury Państwa Polskiego. Jednym z elementów pozwalających zrealizować te cele jest współpraca z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak muzea, biblioteki bądź inne jednostki promujące kulturę, sztukę i historię. Zakład Karny w Sieradzu od 2012 roku realizuje wraz z IPN o/Łódź porozumienie o współpracy mające na celu wzbogacenie treści oddziaływań resocjalizacyjnych kierowanych do osadzonych poprzez zajęcia kulturalno – oświatowe związane z działalnością edukacyjną prowadzoną przez pracowników IPN o/Łódź.


 

Tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej